Support och utveckling

Ibland krånglar tekniken av olika anledningar. Webbservern där webbplatsen ligger kan råka ut för problem. Det är mycket som kan gå fel och det kan vara svårt att själv felsöka. Utveckling är också en viktig del, då behoven oftast förändras med tiden. Nya tekniker och nyare versioner av webbläsare gör att anpassningar behöver göras för att bibehålla en bra användarupplevelse hos besökaren. Det kan handla om mindre justeringar men också om större utvecklingsinsatser. Proffs.it hjälper inte bara kunder där jag har byggt lösningarna. Jag hjälper även dig som redan har en webbplats.