Informationstavlor

Det är viktigt att information är tydlig.  Varje arbetsplats har som krav att det skall finnas informationstavlor angående utrymningsvägar och var det finns olika typer säkerhetsutrustning. Proffs.it  hjälper till att skapa enklare informationstavlor.

Flera typer av tavlor:

– Utrymningsplaner och räddningsvägar

– Informationstavlor.

– Orienteringsritningar.