Design & Verktyg

responsive_design
Responsiv webbdesign innebär webbdesign som tillåter layouten att förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har, och beroende på vilka funktioner som webbläsaren stödjer. Det innebär att besökare kan se en anpassad webbplats från exempelvis en mobiltelefon, en läs/surfplatta eller en persondator utan att behöva scrolla och zooma så mycket som hade krävts vid traditionell webbdesign.

 

cms-images

Att jobba med innehållshanteringssystem (Från engelskans Content Management System, CMS) är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektronisk media. Eftersom det finns ett otrolig stort urval av dessa, får man välja man vilken som passar bäst för ändamålet med hemsidan. Webbsidorna redigeras via ett webbgränssnitt. Användaren behöver inte ha kunskaper i använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering.

Idén är att låta ett datasystem sköta den tekniska hanteringen av innehållet, stå för avancerade funktioner samt automatisera sysslor som annars skulle innebära massor av manuellt arbete.

 

www3dman

De grundläggande principerna för grafisk design är placering av text, balans, färg, kontrast, rörelse, mönster, proportionalitet, närhet, upprepning och navigering. Man får bara ett par chanser att göra ett gott intryck. Och en tilltalande design säljer alltid.  I dagens samhälle finns en lång rad av möjligheter för utbyte av nyheter, reklam, kunskap, underhållning och allmän information. Det betyder att den som vill påverka samhällsutvecklingen inte längre kan nöja sig med att bara ha djupa specialistkunskaper i ett speciellt ämne som anses viktigt, utan han eller hon måste också kunna kommunicera, meddela sin kunskap så att omvärlden ser värdet av dessa kunskaper.

Ordmoln

En bra och förklarande text på en hemsida ger ett gott intryck. Sådana kan vara svåra att ta fram, men är väl värd mödan. Man måste ta hänsyn till både vem som läser (kund, press, investerare med flera) och hur de läser (via mobil, surfplatta eller dator). Bra bilder hjälper dig att sälja ditt budskap.