Proffs.it hjälper dig!

Proffs.it hjälper dig!

Välkommen till Proffs.it! Jag hjälper dig att skapa en hemsida på dina villkor. Dina idéer är viktiga och styr oss när vi tillsammans skapar din hemsida. Din hemsida skall vara unik, dina kunder skall känna att din hemsida är något alldeles extra. Din hemsida skall utstråla kvalitét och höja dig snäppet över dina konkurrenter. När du låter mig skapa hemsida så får en webbkreatör som tar hand om allt från idé till färdig hemsida, och släpper inte taget förrän du är helt nöjd. Mitt arbete går ut på att jobba med innehållshanteringssystem (Från engelskans Content Management System, CMS) är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektronisk media. Jobbar också med webbshop lösningar som bygger på WooCommerce, Opencart, Prestashop och Magento. Givetvis kan jag hjälpa dig att utveckla/felsöka din nuvarande hemsida om det önskas.

Sociala medier!

Proffs.it hjälper dig att komma igång med sociala medier